Ber om suspensjon fra Oslo Børs - har ikke levert regnskap

Avocet Mining har ikke levert sin årsrapport og sitt regnskap for 2018 innen fire måneder etter årsskiftet, opplyses det i en børsmelding.Selskapet har som en følge av dette bedt om suspensjon av sine ordinære aksjer på både London-børsen og Oslo Børs med umiddelbar virkning.Den 5. september i fjor overførte selskapet 30 prosent av sin eierandel i Tri-K-prosjektet, samt tilhørende aksjonærlån, til Managold.Siden har det vært en diskusjon mellom partene om påløpte kostnader, og ettersom at de fortsatt ikke har kommet til enighet, melder Avocet Mining at de ikke er i stand til å konkludere sin revisjon for årsrapporten.Når dette er på plass melder selskapet at de umiddelbart vil søke om gjenoppretting av noteringen.Oslo Børs melder kl. 08.00 at de har suspendert Avocet Mining.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også