Blodrødt for Solstad Offshore

Tapte 528 millioner kroner i første kvartal.

Solstad Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 528,4 millioner kroner i årets første kvartal, en liten bedring sammenlignet med minus 546,9 millioner kroner i samme kvartal året før.Driftsresultatet ble på minus 208,3 millioner kroner, opp fra minus 468,9 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 1.146 millioner kroner, opp fra 875 millioner kroner i første kvartal 2018.  Nettoendringen i kontantbeholdningen var på minus 555,2 millioner kroner, og ved utgangen av kvartalet var beholdningen på 788 millioner kroner. I kvartalet var flåteutnyttelsen i snitt på 80 prosent, opp fra 70 prosent samme periode i fjor.Ved utgangen av kvartalet hadde Solstad en ordrebok på 2.600 millioner kroner. Selskapet hadde en negativ bokført egenkapital på 1.334 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.I rapporten skriver Solstad at selskapets finansielle situasjon ikke er bærekraftig, ettersom egenkapitalen er negativ og likviditeten er under press.- Den langsiktige levedyktigheten til selskapets virksomhet er avhengig av at selskapet finner en løsning på sin finansielle situasjon. Selskapet er i diskusjoner med sine kreditorer, heter det i rapporten.Videre opplyses det at en løsning vil innebære en omfattende restrukturering av selskapets balanse.