Borr-sjefen slår følge med Midelfart

Kjøper mer riggaksjer etter kursfall. 

Konsernsjef Svend Anton Maier i Borr Drilling har - i likhet med Celina Midelfart - valgt å benytte seg av riggselskapets kraftige kursfall til å bunkre opp aksjebeholdningen.Ifølge en melding fredag har han kjøpt 30.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 17,6 kroner pr. aksje.Maiers totale eksponering øker dermed til totalt 3.825.000 aksjer, gjennom aksjer og opsjoner.