Bristow søker om konkursbeskyttelse

Svein Østerhus

Helikopterselskapet som tilbyr tjenester til offshoreindustrien, har søkt om konkursbeskyttelse under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11.

Det har i lenger tid vært kjent at Bristow har hatt økonomiske utfordringer.Lørdag valgte selskapet å søke om konkursbeskyttelse under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11. Planen er å gjennomføre en restrukturering for å styrke balansen, og oppnå en mer bærekraftig gjeldsprofil.Driften vil fortsette som normalt, mens restruktureringen pågår, opplyser selskapet som har sikret seg 150 millioner dollar i finansiering for å sikre denne. Chapter 11-prosessen omfatter enkelte av selskapets amerikanske juridiske enheter, samt to datterselskaper registrert på Cayman Islandds.Konsernets ikke-amerikanske enheter, inkludert det norske datterselskapet Bristow Norway, er ikke inkludert i prosessen.Bristow var det andre oljerelaterte amerikanske selskapet som søkte om konkursbeskyttelse på to dager.Fredag ble det kjent at oljeservicekonsernet Weatherford, også det med et norsk datterselskap, skal gjennom en Chapter 11-prosess.