Britiske tall overrasker positivt

Detaljhandelen bedre enn ventet.

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at at detaljhandelen, inklusive drivstoff, var uendret fra mars til april.På årsbasis steg detaljhandelen 5,2 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 0,3 prosent nedgang og 4,6 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Eksklusive drivstoff falt detaljhandelen 0,2 prosent på månedsbasis, mens den steg 4,9 prosent på årsbasis.Her lå forventningene på 0,5 prosent nedgang og 4,2 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Les mer her.


Les også