Buffett mener aksjer er billig, så lenge rentene holder seg lave

Orakelet fra Omaha frykter ikke høye verdsettelser i aksjemarkedet, så lenge rentene holder seg på dagens nivå.

Verdens mest kjente og anerkjente investor, Warren Buffett, lar seg ikke skremme av den tilsynelatende høye prisingen i aksjemarkedet.Under et intervju med CNBC mandag kommenterte «orakelet fra Omaha» på prisingen i markedet.- Jeg mener at aksjer er latterlig billig... så lenge tre prosent rente på 30-årsobligasjoner gir mening, sa Buffett, til CNBC, før han satte rentene i lys av inflasjonen.- Vi sitter igjen med svært, svært lav inflasjon når Federal Reserve setter et inflasjonsmål på to prosent. Siden penger er gratis, kan du trykke masse penger og ha full sysselsetting uten inflasjon... Jeg tror ikke du kan ha en stabil situasjon med lave renter og store budsjettunderskudd over lengre tid, sa Buffett til CNBC.Den amerikanske styringsrenten holdes på 2,25-2,5 prosent, og det er ikke ventet, eller priset inn, at den skal stige i løpet av 2019.Med gjentatte nedrevideringer av global økonomi de siste månedene, og nå en mulig eskalerende utvikling i handskonflikten, er det ikke helt unaturlig at vekstenanslagene vil komme ytterligere ned.Produktivitetsutviklingen for verden aggregert har også vært svak de siste ti årene.Obligasjonsmarkedet priser nettopp inn en vedvarende lav rente, noe som igjen impliserer at de lengre vekstforventningene ikke er altfor optimistiske.Gitt en 2-3 prosent rente på en risikofri investering (gitt dagens nivå, men med forskjellig horisont) kommer man ut med et avkastningskrav på egenkapitalen, det investorene krever for å investere i aksjer, på omkring 7-8 prosent for markedsporteføljen (indeks). Historisk lave renter forsvarer historisk høye verdsettelser.Buffett, og hans Berkshire Hathaway, la for øvrig frem svært sterke tall i forrige uke som viste en resultatvekst på 188 milliarder kroner i første kvartal.