BW Energy sikter mot børsnotering

BW Energy jobber nå mot en børsnotering.

BW Energy (BWE) har mål om børsnotering i midten av andre halvår 2019, melder TDN Direkt.Eksterne investorer vil ifølge nyhetsbyrået bli invitert inn enten gjennom en rettet emisjon eller gjennom et offentlig tilbud (IPO). Målet er å overholde børskravet om 25 prosent fri flyt av aksjene.Ifølge TDN Direkt ønsker BWE en konservativ finansiell strategi, vil benytte «attraktiv gjeldsfinansiering», og har som mål å få gjennomført dette med en gruppe på 4-6 banker i løpet av 3. kvartal.Selskapet venter ifølge nyhetsbyrået en operasjonell kontantstrøm på 100 millioner dollar i første halvår 2019, og estimerer en kontantbeholdning på 79 millioner dollar ved utgangen av 2. kvartal.