Byggma tjener mer penger

Løftet både topp- og bunnlinjen i 1. kvartal. 

Byggma-konsernet melder om et resultat etter skatt på 24,8 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 4,6 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Før skatt ble driftsresultatet 31,9 millioner kroner, sammenlignet med 5,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2018. Selskapet fikk et driftsresultatet på 34,6 millioner kroner, mot 6,8 millioner. EBITDA økte fra 20,6 til 51,2 millioner kroner. Driftsinntektene beløp seg til 482,3 millioner kroner, opp fra 385,8 millioner kroner. - Det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden forøvrig. Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i resten av 2019, vil være på dagens nivå. Usikkerhet i det internasjonale oljemarkedet og det norske boligmarkedet vil kunne påvirke det norske byggevaremarkedet i tiden fremover. En eventuell lemping på egenkapitalkrav og byggeforskrifter vil ha positiv effekt på igangsettingen av nye boenheter i Norge, skriver selskapet i kvartalsrapporten.For å sikre videre vekst vil det bli arbeidet med en enda tydeligere internasjonaliseringsstrategi, opplyses det. Hele rapporten her.