Carnegie tror Seadrill går tom for penger

Meglerhus mener det er en stor risiko for at Seadrill må restrukturere igjen. Den siste uken er aksjen ned nesten 50 prosent. 

Eivind Yggeseth

(Finansavisen.no): Carnegie mente at Seadrill-­aksjen kunne stige til 210 kroner. Nå tror imidlertid meglerhuset at 25 kroner er mer sannsynlig, og anbefaler sine investorer å selge aksjen.I en analyse som ble publisert mandag, er analytikerne Frederik Lunde og Lauritz Georg Karvel bekymret for at John Fredriksen-dominerte Seadrill vil gå tom for penger om to år.De tror ikke at riggmarkedet vil bedre seg raskt nok til at Seadrill vil klare å betjene den skyhøye gjelden. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 46 milliarder kroner.Carnegie-analytikerne estimerer at riggselskapet vil ha årlige rentekostnader på 3,5 milliarder kroner, i tillegg til blant annet opplags- og vedlikeholdskostnader, og når Seadrill også skal begynne å betale avdrag fra 2021, mener de sannsynligheten er høy for at likviditeten tørker opp i 2021/2022. De tror selskapet vil ha en samlet negativ kontantstrøm på 5,8 milliarder kroner i perioden 2019–2021.Ratene kommer ikke raskt nok oppIfølge Carnegie-analytikerne er det i dagens Seadrill-kurs (kursen var 47 kroner på analysetids­punktet) priset inn forventninger om rater i ultradypvannsmarkedet (UDW) på 350.000 dollar pr. dag i 2021. Seadrill la selv til grunn dagrater på over 320.000 dollar dagen i 2019 og over 390.000 dollar dagen i 2020 da selskapet ble restrukturert i fjor.Selv om riggmarkedet er på bedringens vei, går det ikke så raskt fremover. Carnegie viser blant annet til at amerikanske Diamond Offshore nylig fikk sluttet to ultradypvanns boreskip på kontrakter i fire år til rater på 290–295.000 dollar pr. dag.«Kontraktene vil starte opp sent i 2020 og tidlig i 2022 og gir derfor gode indikasjoner på hvilket ratenivå man kan vente i perioden 2020–2023. Dette er på linje med våre dag­rateestimater», skriver Carnegie-­analytikerne i analysen.KurskollapsNår Carnegie nå har tatt ned sin anbefaling på Seadrill fra hold til selg, er det et av svært få meglerhus som har en salgsanbefaling på aksjen, ifølge Bloomberg. Nedgraderingen bidro til at Seadrill-aksjen stupte 15 prosent på Oslo Børs mandag.Seadrill-aksjen falt også markert etter at riggselskapet la frem regnskapet for første kvartal, men den siste uken er aksjen ned hele 46 prosent. I tillegg til at resultatet ble noe svakere enn ventet, uttrykte meglerhuset Citi bekymring for at Sedrill ikke ville tjene nok penger til å kunne betale renter og avdrag fra 2021. Citi-analytikerne anslår at ratene bør opp til 325.000 dollar dagen for at selskapet skal kunne overholde sine forpliktelser overfor långiverne i henhold til avtalene som ble inngått i restruktureringsprosessen.Seadrill-aksjen har heller aldri hentet seg inn igjen siden nedturen i fjor høst, da en fallende oljepris dro med seg hele oljeservicesektoren ned.Da Seadrill kom ut av amerikansk konkursbeskyttelse i juli i fjor og notert på nytt på Oslo Børs, var det på 165 kroner. I oktober ble aksjen handlet så høyt som 216 kroner, før den falt under 75 kroner i slutten av desember. I år holdt Seadrill-aksjen seg lenge mellom 70 og 85 kroner, før den mot slutten av forrige måned begynte å falle. I går fikk man kjøpt en Seadrill-aksje til under 40 kroner.