- Det er blitt Trumps nye våpen

Økte tollsatser mot både Kina og Mexico øker risikoen for at investeringene i industrien stopper opp.

USAs president Donald Trump innfører fem prosent toll på alle varer fra Mexico fra 10. juni og sier de vil være på plass så lenge det fortsatt kommer illegale innvandrere gjennom Mexico til USA. Tollsatsene skal også gradvis økes til 25 prosent mot oktober.«Tollbarrierer er blitt Trumps nye våpen i utenrikspolitikken og siste utspill kommer som en reaksjon på at arbeidet med å sette opp en grensemur med Mexico går sakte. At antallet illegale immigranter har falt, er fakta Trump behendig overser. Tollene kan vise seg å være ulovlige under den nylig fremforhandlede handelsavtalen. Mexikanske varer er integrert i en vesentlig del av amerikansk industri, særlig innen bilproduksjon. Tollsatsene vil merkes i høyere priser, noe som kan gjøre tiltaket upopulært», skriver Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.Nyheten sendte både børser og renter lavere nok en gang. S&P er ned omlag 0,8 prosent og amerikanske ti-års renter falt nesten 5 basispunkter til 2,17 prosent. Døren på gløttFeds visesentralbanksjef Richard Clarida åpnet døren på gløtt for rentekutt, dersom utsiktene skulle forverre seg. «Samtidig sa han at amerikansk økonomi for tiden klarte seg godt med et godt arbeidsmarked og lav inflasjon. I og for seg ikke en oppsiktsvekkende uttalelse, men det ga ytterligere ammunisjon til de som mener rentene er for høye. Markedet priser nå over 40 basispunkter lavere renter i desember og et første rentekutt allerede i oktober. Vi ser ikke at økonomien blir svak nok til at Fed leverer et kutt, og vi tror også inflasjonen er midlertidig holdt nede av tekniske faktorer, skriver duoen, og fortsetter:Men, økte tollsatser mot både Kina og Mexico øker risikoen for at investeringene i industrien stopper opp og at arbeidsmarkedet etterhvert blir svakere».I dag får vi tall for Feds foretrukne inflasjonsmål, PCE, for april. Kjerneinflasjonen er ventet å holde seg uendret på 1,6 prosent over året i april, men økonomene i Nordea Markets tror tallet kan overraske positivt, noe som kan dempe forventningene om rentekutt.Kinas offisielle PMI for industrien falt fra 50,1 i April til 49.4 i Mai, under forventningene på 49,9. «Det var særlig nye eksportordre som dro ned, noe som kan settes i sammenhengen med opptrappingen av handelskrigen. Dette føyer seg inn i rekken av svakere økonomiske nøkkeltall fra Kina drevet av både økte amerikanske tollsatser og tidligere innstramming av kredittpraksisen mot kinesiske bedrifter», skriver Mouland og Pausgaard Fisker.De mener nok Trump er fornøyd med å se svake tall, noe som vil gi ham en bedre forhandlingsposisjon med kineserne. LedighetI dag får vi NAVs tall for arbeidsledighet i mai. Ledigheten er ventet å falle fra 2,3 til 2,1 prosent.«Antall ledige falt svært mye i April med 1400 personer, langt over trenden den siste tiden med 800-1000 færre ledig per måned. Vi tror derfor dagens ledighetstall kan bli svakere enn ventet og ser for oss at det ble 250 færre arbeidsledige i mai», heter det fra  Mouland og Pausgaard Fisker.Nordea Markets  mener arbeidsledigheten uansett vil være langt lavere enn Norges Banks anslag i april.