- Det er full gass

Etter en blytung vinter, er det nå fest i obligasjonsmarkedet. Meglerdesken til DNB Markets fylles opp med oppdrag.

- Det er full gass, konstaterer Ole Einar Stokstad, analysesjef for kreditt i DNB Markets.Etter en blytung vinter har det nordiske obligasjonsmarkedet virkelig fått opp dampen. En rekke selskaper innen alle næringer, løper nå til markedet for å sikre seg finansiering før markedet tar sommerferie i juli. Årets mai-måned ligger an til å bli den travleste på flere år.-Vi teller 14-15 high yield-dealer i markedet fra alle meglerhus. Når det gjelder volumet er det vanskelig å gi et eksakt tall, men estimatet er 15 milliarder kroner, og da inkluderes ikke det som ligger i «pipeline», sier Magnus Vie Sundal, som nå er inne i sin siste uke som meglerhusets kredittstrateg.- En del selskaper har sittet litt på gjerdet, men nå er det nok mange som vil sikre seg finansiering før sommerferien, sier han.Ship Finance, Aker Solutions og Ivar Tollefsens Heimstaden er blant selskapene som er i markedet.Reverserte innstrammingenFra november til februar var obligasjonsmarkedet mer eller mindre nedstengt, blant annet på grunn av høstens oljeprisras og bekymringer for en betydelig innstramming av pengepolitikken.De bekymringene avtok imidlertid på nyåret.- Sentralbankene «cavet» fullstendig og reverserte innstrammingen. Dermed har man holdt liv i en sensyklusfase. Vi har derfor endret til et nøytralt markedssyn, sier Stokstad.- Vi ser for oss at markedet vil være åpent i overskuelig fremtid. Siden det åpnet for fullt i mars, har det vært fullt trøkk, ekstremt mye aktivitet og mye i «pipeline», fortsetter han.- Farten nå er ekstremt høy, og i ettertid kan man jo si at noen selskaper kanskje skulle ønske at de hadde gått til markedet for to uker siden, men man vet jo ikke hva Donald Trump vil twitre, så det er vanskelig å time, sier Sundal.- Trump har tidvis tvitret aksjemarkedet opp og ned. I hvilken grad påvirkes obligasjonsmarkedet?- Vi har ikke sett noen voldsomt dramatiske effekter. Det nordiske obligasjonsmarkedet har en treghet i seg. Det responderer ikke fra dag til dag nødvendigvis, men vi har ikke sett noen veldig negative reaksjoner, sier Sundal.KjøpsmulighetSelv om ikke DNB-analytikerne venter en forestående nedtur, maner Stokstad til forsiktighet, og ber investorene beholde setebeltene på.Eskaleringen av handskrigen mellom Kina og USA er blant momentene som skaper uro. Meglerhusets Kina-ekspert og påtroppende kredittstrateg Ole Andre Kjennerud er imidlertid ikke bekymret.-Det er egentlig ikke sånn at tollsatser mellom USA og Kina er supernegativt. Det gir støy på kort sikt og vil ha en innvirkning på en god del selskapers inntjening, men over tid tror jeg ikke det er en veldig stor drivkraft for markedsutviklingen, sier han. - Hvis markedene faller ekstremt på dette her, så er det nok heller en kjøpsmulighet enn begynnelsen på en resesjon som man kanskje kan frykte.DNB-analytikerne tror den amerikanske sentralbanken vil kutte renten dersom handelskrigen skulle bli for ille. Markedet priser nå inn en sannsynlighet på 80 prosent for et kutt innen utgangen av året.