- Det var et bratt fall, mer enn vi hadde sett for oss

Seniorøkonom ser fortsatt noe nedside.

I mars utgjorde de arbeidsløse 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjoner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Det svarte til en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra desember. Det var på forhånd ifølge TDN Direkt ventet en ledighet på 3,7 prosent.Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets mener AKU har hengt etter øvrig informasjon om arbeidsmarkedet, og han har ventet at AKU skulle korrigere seg nærmere annen informasjon.- Det var et bratt fall, mer enn vi hadde sett for oss, men en stund har det vært sånn at AKU har tegnet et litt annet bilde om arbeidsmarkedet enn øvrig informasjon har gjort, særlig sysselsettingsutviklingen i AKU har vært mye svakere enn det vi kjenner igjen fra nasjonalregnskapet og regionalt nettverk. Nå synes vi at AKU rimer mer med annen informasjon i arbeidsmarkedet, som nå er så vidt under Norges Banks prognoser sier økonomen til nyhetsbyrået.- Oppsummert kan vi si at informasjonen vi har om arbeidsmarkedet siden rentemøtet i mars er så vidt på den sterke siden, som i isolasjon støtter caset om en renteheving i juni, fortsetter han.Videre forventer Grangård fortsatt noe nedside i registrert ledighet i Norge.- Generelt ser vi for oss at ledighetsraten skal litt ned herfra, ettersom sysselsettingen fortsatt er såpass sterk. Veksten i arbeidsstyrken over tid bør være svakere enn det vi ser fra sysselsettingen nå, så vi tror på at den virkelige ledigheten fortsatt skal noe ned, sier han til nyhetsbyrået.Den norske kronen steg noe etter tallene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også