Dette bør du vite om dagens viktigste nyheter

- De amerikanske arbeidsmarkedstallene for april er viktigst på dagens agenda, skriver Knut A. Magnussen i dagens rapport fra DNB Markets.Han tror sysselsettingen utenom jordbruk vil vokse med 185.000, mens ledigheten anslås å holde seg stabil på 3,8 prosent. Lønnsveksten var kun 0,1 prosent (m/m) i mars, men ventes å ta seg opp til 0,3 prosent i mai.- De løpende indikatorene for arbeidsmarkedet holder seg fortsatt sterke, så det er vanskelig å se noe særlig nedsiderisiko i dagens tall. På den annen side vil overraskende sterke tall ha liten betydning for pengepolitikken så lenge inflasjonen holder seg lav, skriver Magnussen.DNB Markets tror markedsutslagene ved avvik fra forventningene derfor kan bli mindre enn det som har vært vanlig tidligere.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også