DNO kjøper tilbake obligasjon

DNO har ifølge en børsmelding kjøpt tilbake obligasjon FAPE01, opprinnelig utstedt av Faroe Petroleum plc, med pålydende på fem millioner dollar.Obligasjonen ble kjøpt tilbake Etter tilbakekjøpet eier DNO 31,8 millioner dollar i pålydende i FAPE 01.Obligasjonen utløper 28. april 2023.