DSD selger Norled til investeringsfond

Det Stavangerske Dampskibsselskab selger ferge- og hurtigbåtrederiet Norled til to investeringsfond. Prisen ligger trolig i overkant av 4 milliarder kroner.

Børs

Norled, som har sitt hovedkontor i Stavanger, la bak seg sitt beste år noensinne og doblet resultatet fra ferge- og hurtigbåtdriften i 2018.Et av landets største ferge- og hurtigbåtrederier hadde en omsetning på nesten 2,4 milliarder kroner satt igjen med 228 millioner kroner før skatt. Det var en dobling fra året før og det beste resultatet i rederiets historie.Nå selger Yuhong Hermansen, som majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske Dampskibsselskab, Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. De kjøper 50 prosent hver av egenkapitalen i ferge- og hurtigbåtoperatøren, som ble grunnlagt i 1855.Prisen er ikke kjent, men med utgangspunkt i en antatt transaksjonsverdi på mellom åtte og ti ganger resultatet før avskrivninger og finansielle poster - EDBITA - blir selskapsverdien mellom 3.664 og 4.580 millioner kroner.Ved utgangen av 2017 var den langsiktige gjelden cirka 1,6 milliarder kroner, noe som med en slik regnemodell tilsier en nettopris på rundt tre milliarder kroner.Kilder Finansavisen og Hegnar.no har snakket med, fremholder imidlertid at en neddiskontert kontantstrøm fra driften er en mer sannsynlig verdsettelsesmetode ettersom Norled har mange lange, faste kontrakter med det offentlige.Ingen av partene vil oppgi kjøpesummen, som er konfidensiell.DSD er i gang med et flåtefornyelsesprogram i sin shippingvirksomhet og har bestilt en serie nye produkttankskip for levering i løpet av inneværende og neste år.Datterselskapet DSD Shipping har fire nye produkttankere i 50.000-dødvekttonnsklassen i ordre. Det betyr en samlet investering på rundt 130 millioner dollar, vel 1,14 milliarder kroner.Nylig søkte konsernet etter en investeringsdirektør. Nå vil vedkommende og den øvrige administrasjonen i DSD få en betydelig pengebinge å forvalte som et «family office».Norled, som har over 1.000 ansatte og 87 fartøyer, leverte i fjor et EDITA-resultat på 458 millioner kroner, opp fra 339 millioner kroner i 2017. Omsetningen endte på nesten 2,4 milliarder kroner og resultatet før skatt ble mer enn doblet, fra 110 millioner kroner i 2017 til 228 millioner kroner i fjor.Norled frakter vel 17 millioner passasjerer og 9 millioner biler årlig basert på lange avtaler med samferdselsmyndighetene og har nylig vunnet flere kontrakter for å drifte nullutslipps elektriske ferger, og bygger også verdens første hydrogenferge.(Saken fortsetter under bildet).

«Vil fortsette sin positive utvikling»Investeringen er den første for fondet CapMan Nordic Infrastructure I, og CapMan Infra første investering i transportsegmentet.Yuhong Hermansen sier at hun er sikker på at Norled med de nye eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som komme.- Denne avtalen kommer på en tid da norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren. Jeg er glad for at CapMan Infra og CBRE Caledon, som solide og profesjonelle eiere, skal utvikle Norled videre i tråd med selskapets forretningsplan og investeringsplaner, sier hun.Norled vant en rekke kontrakter i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal gjennom fjoråret, og rederiet sitter nå med en ordrebok på 17 milliarder kroner.Mange av kontraktene innebærer at det bygges nye fartøyer. Derfor har selskapet besluttet å investere 2,4 milliarder kroner i kontrahering av 12 ferger og fem hurtigbåter. I tillegg skal syv fartøyer bygges om fra dieseldrift til hybrid fremdriftsløsning.– 2,4 milliarder er et tungt løft å ta, men det betaler seg på sikt, sa viseadm. direktør Lars Jacob Engelsen i Norled for to uker siden, og la til at dette vil bli finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån.– I og med at Norled er familieeid, så blir det en konservativ tilnærming til dette. Vi vil nok ha en relativt høy egenkapitalandel i finansieringen, sa Engelsen.«Imponert over ledelse og ansatte»Den norske ferge- og hurtigbåt-sektoren utgjør en viktig funksjon i Norges transportinfrastruktur, og er - sett fra fondenes side - en attraktiv investeringsmulighet, spesielt ettersom sektoren gjennomgår en overgang til mer miljøvennlig teknologi.– Vi er imponert over Norleds ledelse og ansatte og ser frem til å fortsette den vellykkede reisen sammen for å ytterligere forbedre virksomheten til fordel for selskapets kunder, ansatte og lokalsamfunn, sier adm. partner Ville Poukkai hos CapMan Infra.Fra kjøpernes side vises det til at det norske selskapet «representerer en attraktiv investeringsmulighet med en forutsigbar og godt regulert kontantstrøm» har en markedsledende posisjon i en stadig grønnere norsk fergeindustri.Investerings- og kapitalforvaltningsselskapet CapMan Infras investeringsfokus er infrastruktureiendeler med lav markeds- og kontraktsrisiko innen energi-, transport- og telekomsektorene. Investeringsstrategiene omfatter private equity, eiendomsmegling og infrastruktur. Selskapet forvalter over tre milliarder kroner totalt.Caledon Capital Management Inc. er et ledende infrastruktur- og private equity selskap som forvalter over 9,7 milliarder dollar på vegne av institusjonelle investorer globalt.Ernst & Young var finansiell rådgiver DSD i transaksjonen, mens Nordea Bank og RBC fungerte som finansielle rådgivere for CapMan Infra og CBRE Caledon.Transaksjonen forutsetter regulatorisk godkjennelse og ventes fullført i slutten av juni.Elektrisitet på alleNorled var det første selskapet i verden som satte inn en helelektrisk ferge på et samband da «Ampère» ble satt inn på Lavik–Oppedal i Sogn og Fjordane i 2015.Nå er samtlige fartøyer som er under bygging el-drevne. Blant annet blir et av utstillingsvinduene – sambandet mellom Aker Brygge og Nesodden – helelektrisk i løpet av 2019.- Først lanserte Norled «Ampère», alle batteriferjers mor, og i 2021 vil Norled lansere et nytt ikon gjennom den kommende hydrogenferjen. Den miljøteknologien åpner opp for nye, uante muligheter også utover den maritime sektoren. Jeg er svært stolt over alle de milepælene medarbeidere i Norled har skapt, sier Løyning.

stavangerske
yuhong hermansen
ingvald løyning
norled
ferje
salg av virksomhet
stavanger
rederi
investeringsfond
cbre
capman infra
Nyheter
Børs