Elkem stenger ned kapasitet

Første grep i juni.

Børs

Elkem planlegger en midlertidig nedstengning av produksjonskapasitet, skriver selskapet på sine hjemmesider fredag.Beslutningen kommer som en følge av et kraftig prisfall på ferrosilisiumpriser og overtilbud i det europeiske markedet. Den første kapasitetsjusteringen er planlagt i juni, nærmere bestemt ved at en smelteovn hos Elkem Iceland slukkes midlertidig.Ytterligere justeringer vil bli vurdert basert på markedsutvikling.Elkem understreker at selskapet vil honorere kontraktsfestede forpliktelser og leveranser til langsiktige spesialkunder innen ferrosilisium, men vil begrense spotsalg inntil prisene henter seg inn.Les mer her.

elkem
silisium
island
ferrosilisium
Nyheter
Industri
Børs