En gruppe obligasjonseiere er i samtaler med Solstad Offshore

Diskusjonene med rederiet og deres rådgivere, gjelder restruktureringsprosessen.

En gruppe investorer - en såkalt ad-hoc gruppe - har vært i samtaler med Solstad Offshore og offshorerederiets finansielle rådgivere angående den pågående restruktureringsprosessen.Det opplyser Nordic Trustee i et brev til eierne av rederiets senior usikrede obligasjonslån som forfaller i 2021.Hvem som inngår i denne gruppen er foreløpig ikke kjent. Arctic Securities ble i desember hyret inn som rederiets finansielle rådgiver. Nordic Trustee skriver at de har assistert gruppen i kommunikasjonen med Solstad og rådgiverne, og vil fortsette med det.Lånet ble opprinnelig utstedt i 2014 av Solstad Offshore og har et totalt utestående beløp på nær 1,1 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld for konsernet var på 28,6 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Største eiere er Kjell Inge Røkke og John Fredriksen.