Höegh LNG Holdings legger frem tall for 1. kvartal onsdag i neste uke. Selskapet er valgt som leverandør til to prosjekter i Australia og etter at myndigheten i april ga grønt lys for det første av disse beveger vi oss nærmere en endelig investeringsbeslutning, mener analytikerne i DNB Markets.
«Fallende LNG-priser så langt i år har gitt noe usikkerhet rundt markedsutviklingen, men medfører samtidig at gass har blitt mer kostnadsgunstig for kundene relativt til andre energikilder. På sikt vil dette dermed igjen kunne øke importinteressen», heter det i en fersk oppdatering fra meglerhuset.«Kursutviklingen vil etter vårt syn i første rekke være drevet av rateutviklingen og kontraktsutsiktene fremover», skriver analytikerne.
Kursen på Höegh LNG stengte onsdag på 40,30 kroner per aksje og DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et et kursmål på 66 kroner.