Exxons aksjonærer frykter ikke rolleblanding

Aksjonærene stemte i dag nei til en rekke nye forslag til endringer hos selskapet.

Mest sentralt er kanskje at aksjonærene ikke ønsket å splitte rollen til CEO og styreleder, selv etter avgangen til nåværende CEO og styreleder Darren Woods, i følge Investing.Lesere med god hukommelse vil kanskje huske at dette lenge ble diskutert i forbindelse med Facebooks dataskandaler, om det passet seg at Mark Zuckerberg var både CEO og styreleder.Kritikere til rolleblandingen hevder at den gir en upassende maktdynamikk, da styrets hovedoppgave er å representere investorene i selskapet ved å gi overordnet retning og evaluere selskapets ledelse.Blant annet er det styrets ansvar å erstatte ledelsen dersom de ikke presterer på nivået som trengs.Dette blir av naturlige årsaker vanskelig å kontrollere og beherske når styreleder også er den mest sentrale i selskapets ledelse.Aksjonærene motsatte seg også å sette ned en komite for å vurdere Exxons innvirkninger på klima.De ønsket heller ikke å forplikte selskapet til å rapportere politiske godtgjørelser og annen lobbyvirksomhet.Aksjen var ned rundt 1 prosent i dag.