Fem grunner til børsoppgang - og fem trusler

Make or break?

Kjære leser! Aksjemarkedene har mistet oppdrift med god hjelp fra Mr. Trump. S&P 500 har falt seks av de siste syv handelsdagene, men er fortsatt opp fjorten prosent siden årsskiftet – om lag samme nivå som for globale aksjer.Oppturen har stagnert etter at den amerikanske sentralbanken meldte at lav inflasjon var midlertidig, noe som dempet forventningene om rentekutt i år, samt økt bekymring rundt handelsforhandlingene hvor et positivt utfall fortsatt er priset inn av investorene.Danske Bank forventer 4-7 prosent avkastning for globale aksjer de neste 12 månedene, og har en moderat overvekt i aksjer.Selv om handelsforhandlingene alene kan bli «make or break» for bullmarkedet i aksjer, ser vi flere øvrige forhold som kan støtte eller utfordre aksjemarkedet i tiden som kommer – derav dagens tema fem pluss fem!Ukesoppsummering:

 • Børsutvikling (%): Oslo Børs -0,6 | Europa -2,5 | USA -1,6| Emerging Markets -4,7
 • Trump mener Kina har trukket seg fra opprinnelig avtaleutkast og har innført nye tariffer på kinesisk import . Kina har lovet gjensidige tiltak. Forhandlinger ble avsluttet i Washington fredag uten avtale, men partene er enige om å møtes igjen i Beijing.
 • Nye tariffer vil ramme kinesiske importvarer som sendes fra og med 10. mai, noe som gir partene 2-3 uker på å finne en løsning før handelskrigen i praksis har eskalert.
 • Saudi-Arabia har signalisert at de vil øke oljeproduksjonen tilsvarende reduksjonen i oljeeksporten fra Iran som følger i kjølvannet av nye amerikanske sanksjoner.
 • Norges Bank holdt styringsrenten uendret, men signaliserte renteheving i juni.
 • Utlånsveksten i Kina var lavere enn ventet i april etter rekordnivåer i 1. kvartal.
 • Bedre enn forventet tysk industriproduksjon gir håp om europeisk stabilisering
Fem støttende ting
 1. Verdensøkonomien klarer seg bra, med et solid amerikansk arbeidsmarked som gir gode forutsetninger for forbruksvekst, flere signaler fra kinesisk økonomi som bekrefter økende aktivitet, samt sterke arbeidsmarkeder og bedring i industriaktiviteten i Europa.
 2. Forventet selskapsinntjening stabiliseres etter en periode med nedjusteringer. Det ventes nå 4,5 prosent vekst i inntjening per aksje for globale aksjer i 2019 og 10,5 prosent neste år. Tallet for 2019 er oppjustert fra 4,3 prosent i april.
 3. Rentenivået er lavt og holdes dempet av inflasjon som er under målsetningen til sentralbanken både i USA og eurosonen. Lave renter gjør aksjer mer attraktive.
 4. Aksjer er ikke ufornuftig priset mot forventet inntjening, og mange investorer er skeptiske til utsiktene. De store krasjene i aksjer har som regel kommet etter en periode med overdreven optimisme, høy prising og euforiske forventninger. Vi er ikke der nå.
 5. Aksjemarkedet stiger normalt i tre av fire år. 2018 ga riktignok begrensede kursfall året sett under ett, men risikobildet må øke for at 2019 skal ende i minus.
Fem potensielle utfordringer
 1. Kun fem selskaper står for en tredjedel av avkastningen i S&P 500 i år. Dette er ikke så ekstremt som i oktober 2018, men vi tror gevinstsikring i disse aksjene kan dempe oppdriften: Microsoft, Google (Alphabet), Facebook, Amazon og Apple.
 2. De fleste investorkategorier har nettosolgt aksjer i år, og selskapene selv har vært den viktigste drivkraften for stigende kurser i USA. Selv om tilbakekjøpene av aksjer er opp 20 prosent sammenlignet med samme periode i 2018 (270 milliarder dollar hittil i år), vil aktiviteten sesongmessig toppe ut i løpet av mai.
 3. Trump er en risikofaktor, ikke bare relatert til handelsforhandlingene med Kina. Vi tror manglende sysselsettingsvekst i industrisektoren, som tross alt er svært viktig i vippestatene, vil utløse økt Twitter-aktivitet fra Trump. I tillegg til større usikkerhet rundt forholdet til Kina og eventuelle nye tariffer utløper også Trumps «tenkepause» med hensyn til eventuelle proteksjonistiske tiltak mot EU den 18. mai.
 4. Selv om vi er midt i mai, står sommeren snart for døren med lavere handelsvolumer, og med turbulensen i august 2018 (valutaer i emerging markets) og gjennom høsten 2018, tror vi mange investorer vil være forsiktige med å øke aksjeeksponeringen.
 5. Posisjoneringen blant investorer som vedder på lav volatilitet i amerikanske aksjer er på ekstreme nivåer – tilsvarende det vi så ved inngangen til 2018. En gnist av høyere volatilitet risikerer å presse investorer til å avhende posisjonene, og dette kan forsterke markedsuroen. Stigende volatilitet, målt ved VIX-indeksen, er normalt sammenfallende med svakere utvikling i aksjemarkedet.