Fikk inn 350 mill. til kombinasjonsskip som nå skal på børs

Klaveness Combination Carriers har gjennomført emisjon, og har nå strak kurs mot børsnotering på Oslo Axess.

Børs

2. mai meldte Klaveness Combination Carriers (KCC) at det ville hente 200-400 millioner kroner i egenkapital gjennom en rettet emisjon til kurs 47,50 kroner.I den forbindelse ble ABG sundal Collier, Clarksons Platou Securities og SEB engasjert.Bokbygginsperioden utløp tirsdag kl. 14, og nå er fasiten klar.Rederiet fikk inn 350 millioner kroner som, når tilretteleggerne har fått sitt, skal benyttes til å finansiere egenkapitalandelen av opsjoner for byggingen av et syvende og åttende såkalte CLEANBU kombinasjonsskip ved Jiangsu New Yangzi Shipbuilding i Kina.Levering er planlagt til første kvartal 2021.I tillegg opplyser rederiet at det onsdag vil søke om opptak til Oslo Axess, der handelen er ventet å starte opp 22. mai.For øyeblikket omsettes rederiets aksje på den norske OTC-listen.e

klaveness combination carriers
klaveness
rederi
rettet emisjon
oslo axess
børsnotering
shipping
kombinasjonsskip
lasse kristoffersen
abg sundal collier
seb
clarksons platou securities
Nyheter
Børs