Flere aksjetips fra Sparebank 1 Markets

Analytikerne tar grep.

Marine Harvest

Sparebank 1 Markets oppjusterer ifølge en oppdatering fra analytiker Tore Tønseth søndag kursmålet på flere lakseselskaper, og gjentar sitt positive syn på sektoren, til tross for at sektoren er opp ni prosent den seneste måneden.Analytikerne gjør en endring i anbefaling, og løfter fra anbefalingen på Salmar fra «neutral» til «kjøp». Kursmålet settes til 450 kroner fra tidligere 435 kroner.Kursmålet på Mowi oppjusteres til 230 kroner, Lerøy til 72 kroner, Salmar til 450 kroner, Bakkafrost til 420 kroner, Grieg Seafood til 140 kroner og Norway Royal Salmon til 235 kroner. Scottish Salmon nedjusteres til 25 kroner, mens kursmålet på Akva Group og NTS forblir uendret.Sparebank 1 Markets anbefaler kjøp av MOWI, LSG, SALM, GSF, NRS, AKVA og NTS.BAKKA, har en salgsanbefaling, mens SSC har en neutral-anbefaling.