Fortsatt rødt for Siem Offshore

Siem Offshore leverer bedre, men fortsatt røde, tall.

Siem Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 24,1 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot minus 32,4 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,02 dollar, mot minus 0,03 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 24,1 millioner dollar, sammenlignet med minus 29,9 millioner dollar i fjor.Driftsresultatet ble minus 2,9 millioner dollar, mot minus 3,7 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 69,3 millioner dollar, sammenlignet med 65,9 millioner dollar i 1. kvartal 2018.Fra et overordnet perspektiv viste første kvartal 2019 tegn på forbedring innen enkelte segmenter av OSV-markedet, ifølge kvartalsrapporten.Videre går det frem at i Nordsjøen har de store og moderne fartøyene i PSV-segmentet fått økt etterspørsel etter kommende kampanjer, hvor prisene for terminkontrakter viser en positiv utvikling.For AHTS-segmentet fortsatte første kvartal som forrige kvartal, med lav utnyttelse og lave gjennomsnittlige dagrater på global basis. Terminkontrakter for AHTS-skip er fortsatt mer eller mindre ikke-eksisterende og eiere må stole på spotmarkedet, som er ubalansert.Utsiktene for 2019 er ifølge rapporten forbedret for alle segmenter sammenlignet med 2018, men de nåværende charter-ratene gir ikke tilstrekkelig inntjening for kapitalavkastning.Her er rapporten og presentasjonen


Les også