Glitre Energi krymper bunnlinjen

Glitre Energi leverer tall for første kvartal 2019.

Glitre Energi melder om et resultat etter skatt på 114,4 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 140,3 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 277,0 millioner kroner, sammenlignet med 250,4 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 233,4 millioner kroner, mot 238,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 599,1 millioner kroner, sammenlignet med 569,1 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Forventet kraftpris har økt, men det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig kraftprisutvikling. Styret legger til grunn at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten vil ligge på omtrent det samme nivået som er oppnådd de siste årene, heter det i rapporten.Videre ventes kraftnettvirksomheten å gi Glitre Energi en stabil og god avkastning også i tiden fremover.Innenfor kraftomsetningsvirksomheten legger styret til grunn marginale resultater også i årene fremover. Teknologiske endringer og endringer i rammebetingelser ventes å gi økt konkurranse i kraftomsetningsvirksomheten.Styret venter ifølge rapporten en positiv utvikling av lønnsomheten i Viken Fiber også i årene fremover.Her er rapporten