Godkjenner salg av Aegas solanlegg

9. mai meldte Aega at de hadde inngått en avtale om å selge alle sine solenergianlegg til Italia T1 Roncolo , et datterselskap av Mareccio Energia.Avtalen er nå godkjent av kjøperkomiteen og styret i Aega, samt formelt undertegnet av begge parter, ble det opplyst i en børsmelding fredag kveld.Transaksjonen er ifølge meldingen fortsatt gjenstand for godkjenning fra finansinstitusjonene i Aega, og alle godkjennelser forventes innen 3. kvartal.Dersom transaksjonen gjennomføres vil det ifølge tidligere meldinger fra Aega bokføres en gevinst på om lag 2,5-3,0 millioner euro, avhengig av tidspunktet for gjennomføring og endelig pris.Aega endte fredag opp 1,33 prosent til 1,52 kroner på Oslo Børs. Aksjen har den siste måneden steget hele 63,44 prosent.Les hele meldingen her.