Google bygger datasenter for over 5 milliarder i Finland

Google bygget datasenter i Finland for 8 milliarder i 2009. Nå investerer de på nytt, i følge Investing. 

Det nye datasenteret skal ligge i Hamina i Finland, som er samme sted som det opprinnelige datasenteret lå.I følge Google selv så vil investeringen være på 600 millioner euro, noe som er i overkant av 5,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Samlet sett vil dermed investeringene i datasentre i Finland være nesten 15 milliarder kroner.Google har opplevd sterk vekst med Google Cloud, og denne investeringen er en del av å bygge infrastruktur for å fasilitere videre vekst. Finland er pekt på som et ideelt sted på grunn av at de kan bruke det kalde sjøvannet for nedkjøling, noe som bedrer effektiviteten til datasentrene.