- Handelskrigen kan bli adskillig mer langvarig enn tidligere antatt

Økonomene i Nordea Markets og DNB Markets om viktige hendelser.

S&P var ned 0,67 prosent i går, med særlig fall i teknologiaksjer etter at amerikanske teknologiselskaper som Google meldte at de ville begrense leveranser til Huawei.I Asia er bildet mer positivt med stort sett oppgang (Japan svakt i minus). Futures på amerikanske børser peker også noe opp med S&P opp 0,35 prosent.«Kanskje bidro meldinger om at amerikanske myndigheter midlertidig vil la Huawei kjøpe amerikansk varer for vedlikehold eksisterende nettverk og tilby softwareoppdateringer til mobiltelefoner», skriver Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.Den europeiske Stoxx600 falt med 1,1 prosent i går og er nesten like mye ned som S&P 500 siden utgangen av april.«Markedene ser ut til gradvis å ta inn over seg at handelskrigen mellom USA og Kina kan bli adskillig mer langvarig enn tidligere antatt», skriver DNB Markets Kyrre Aamdal i morgenrapporten.Se også: Dette er ikke over på 5 minutter - dette kan pågå i 5 til 10 år- Nedtonet risikoDet kom ifølge duoen ikke noen vesentlig pengepoliske signaler fra Powells tale i går.«Han nedtonet risikoen knyttet til det høye gjeldsnivået i amerikanske bedrifter», mener deLite av betydningI dag er relativt lite av betydning på kalenderen. Vi får tall for salget av brukte amerikanske boliger i april. Konsensus er et salg på 5,35 millioner litt over salget i mars på 5,21 millioner.«Boligsalget falt gjennom 2018, men har kommet litt opp igjen i år. Lavere fastrenter bidrar nok nå til et mer positivt boligmarked. Boligmarkedet var den delen av amerikansk økonomi hvor vi klarest så effekten av renteoppgangen», skriver Bruce og Pausgaard Fisker. I tillegg er det taler fra FOMC-medlemmene Evans (nøytral, stemmerett) og Rosengren (hauk, stemmerett).OECD-rapportOECD legger i dag frem sitt Economic Outlook. Organisasjonens ledende indikatorer (CLI) peker ifølge Aamdal i DNB Markets mot en fortsatt avdemping av veksttakten i de fleste store landene: USA, Japan, Canada, Storbritannia og eurosonen under ett.For eurosonen er veksttakten på vei ned for både Tyskland og Italia, mens veksten er stabilisert i Frankrike ifølge de ledende indikatorene. For Kina viser CLI at veksten vil være stabil, med positive bidrag fra kjemisk industri og byggeaktivitet.Lignende signaler gis for India og Russland, mens Brasil ser ut til å få oppgang.«Dagens rapport vil bygge på mer omfattende analyser av den økonomiske utviklingen i de enkelte landene og med konkrete anslag for veksten fremover. OECD har tidligere analysert effekter av handelskrig. Det bør være sentralt i den kommende rapporten også, men det er vel fortsatt grunn til forvente at analysene først og fremst dekker kvantitative sider ved endringene i handelen», heter det fra Aamdal.Han mener det likevel er lov å håpe på at OECD har jobbet mer med å analysere kvalitative sider, som hvordan bedrifter vil opptre under nye handelsregimer, og hvordan vekst og handel kan påvirkes av at rettigheter respekteres og at tvungen teknologioverføring reduseres.