Hansson gjør Equinor-deal på nær 100 mill.

Nordic American Tankers (NAT) leier ut et råoljetankskip til Equinor i inntil 15 måneder.

Skipsreder Herbjørn Hanssons tankrederi har inngått en periodekontrakt med Equinor for det 2011-bygde Suezmax-tankskipet Nordic Zenith.Det opplyser det USA-noterte rederiet i et brev til sine aksjonærer torsdag.Kontrakten varer ifølge rederiet fra 12 til 15 måneder. Avhengig av hvor lang kontrakten blir, er verdien oppgitt til 9-11 millioner dollar.Det tilsvarer mellom 79 og 96 millioner norske kroner. Dagraten er dermed i størrelsesorden 24.400-25.000 dollar. - Kontrakten gir positiv kontantstrøm og inntjening for NAT, og befester relasjonen med Equnior, heter det i brevet.Spotratene ligger ifølge Clarksons Platou Securities rett nord for 12.000 dollar dagen etter en nedgang på rundt 10 prosent denne uken.- Fremover merker vi oss en sterk oppadgående trend for tanknæringen, skriver rederiet som påpeker at det er i positiv utvikling.Beste på tre årFørste kvartal i år var det beste kvartalet på tre år.Rederiets 23 suezmax-er seilite inn et overskudd på 5,6 millioner dollar, mot et underskudd på 19,7 millioner dollar i samme periode i fjor, viste rapporten som ble lagt frem 14. mai.I snitt oppnådde Hanssons tankskip time charter ekvivalente rater på rett over 26.000 dollar i kvartalet, etter en økning på 30 prosent fra kvartalet før.Utbyttet til aksjonærene på 0,03 dollar pr. aksje var det 87. i rekken.- Vi venter å se volatilitet i tankmarkedet gjennom 2019 på grunn av raffinerijusteringer som kreves for å møte de nye drivstoffreguleringene som trer i kraft fra 2020. Disse justeringene vil være positive for tanketterspørselen og vi venter at 2019 vil bli et bedre år enn 2018, skrev rederiet i rapporten.- Med majoriteten av flåten i spotmarkedet er NAT velposisjonert for et bedre tankmarked de kommende årene.