Heimstaden låner milliardbeløp nok en gang

Ivar Tollefsen har blitt en godt likt mann hos obligasjonsinvestorene.

13. mai fikk meglerne til DNB Markets, Nordea og Swedbank i oppdrag å arrangere investormøter for Ivar Tollefsen-kontrollerte Heimstaden.Målet var å plassere et usikret obligasjonslån i svenske kroner. I tillegg tilbød selskapet seg å kjøpe tilbake et lån på 1,25 milliarder svenske kroner som forfaller i september i år.10 dager senere er pengene i boks.Lånet med løpetid på fire år endte på 1,5 milliarder svenske kroner, under et rammeverk på totalt 1,75 milliarder kroner.For å låne milliardbeløpet må Tollefsen betale 325 basispunkter over 3 måneders STIBOR.- Vi er takknemlig for tilliten som kapitalmarkedet igjen har vist Heimstaden. Denne gangen gjennom en vellykket refinansiering av en av selskapets utestående obligasjoner der vi dessuten fikk muligheten til å emittere ytterligere 250 millioner svenske kroner som vil finansiere selskapets fortsatte utvikling, kommenterer finansdirektør Ingvor Sundbom i Heimstaden.Resultatet av det frivillige tilbakekjøpstilbudet endte med at obligasjoner tilsvarende 1.001 millioner svenske kroner ble kjøpt tilbake for 100,2 prosent av pålydende pluss påløpte og ubetalte renter. Heimstaden utnytter samtidig sin rett til å frivillig innløse de resterende obligasjonene til par pluss påløpte og ubetalte renter. Det lønnet seg å tilby obligasjonene frivillig. Les også: Rekord-deal for Tollefsen