Helge Ingstad gir inntektsboost for Boa Offshore

Inntektene løftes betydelig av arbeidet med den forliste fregatten «KNM Helge Ingstad». Fremover ser det lysere ut også for resten av offshorevirksomheten. 

- Utsiktene til Boa Offshore på mellomlang- og lang sikt har blitt bedre gjennom 2018 og 2019 på bakgrunn av stigende oljepriser de siste 12-24 månedene og stadig lavere hindre for nye feltutviklinger for oljeselskaper og økt volum av faktiske og kommende sanksjonerte offshore feltutviklingsprosjekter, skriver det Trondheim-baserte offshorerekonsernet i rapporten for første kvartal.Spesielt det siste ventes å bli bedre i løpet av 2019 og 2020, noe som vil legge grunnlaget for høyere offshoreaktivitet fra 2020 og utover, ifølge rederiet.Til tross for det som omtales som en moderat forbedring, påpekes det at det korte bildet forblir blandet siden etterspørselsøkningen kommer fra et veldig lavt nivå og må komme i kapp med det betydelige overtilbudet av tonnasje i mange offshoresegmenter.- Den seneste oljeprisvolatiliteten og globale makroøkonomiske usikkerheten representerer en viss risiko til omfanget av oppsvinget i offshoresektoren. Fra et inntjeningsperspektiv vil sannsynligvis ikke 2019 bli betydelig bedre enn 2018, heter det. Tallene for første kvartal viser likefullt en betydelig forbedring sammenlignet med ett år tidligere.Inntektene beløp seg til 396 millioner kroner, sammenlignet med 117,4 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mens driftsresultatet endte på pluss 26,6 millioner dollar, mot minus 43 millioner dollar i fjor.Bunnlinjen er fortsatt rød, men minus 33 millioner kroner er vesentlig bedre enn minus 99,3 millioner kroner som ble fasiten etter fjorårets første tre måneder. «KNM Helge Ingstad»gir ekstraordinære inntekterOffshorerederiet eier og driver en flåte på 29 fartøy innen forskjellige segmenter, deriblant subsea konstruksjonsfartøy, ankerhåndteringsfartøy, samt en rekke taubåter i tillegg til lektere for transport av tyngre gjenstander til sjøs. I flåten inngikk også to seismikkbåter, men etter initiativ fra kreditorene ble disse nylig solgt til Seabird Exploration. For taubåt- og lektervirksomheten forblir markedet mer robust på grunn av flere etterspørselsdrivere enn olje og gass.I 1. kvartal, samt kvartalet før, beskrives aktiviteten for taubåtvirksomheten som ekstraordinært høy som følge av kontrakten knyttet til bergingen av fregatten «KNM Helge Ingstad».I de to kvartalene beløper inntektene fra taubåtene seg til drøyt 590 millioner kroner, mot totalt 129 millioner kroner samlet for 2. og 3. kvartal 2018. Utfordrende i NordsjøenFor konstruksjonsskipene som eies gjennom Boa OCV, ser rederiet flere jobbmuligheter enn tidligere, selv om konkurransen er tøff. Boa Sub C skal straks mobilisere til et nytt oppdrag i Vest-Afrika som tidligst er ferdig i slutten av 2019, mens Boa Deep C for tiden jobber i offshorevindmarkedet i Nordsjøen, før den skal på et nytt oppdrag i Asia som sannsynligvis varer inn i første kvartal 2020.I Nordsjøen der ankerhåndtererne opererer tegnes det et noe dystrere bilde.- AHTS-spotmarkedet i Norsjøen forblir utfordrende. Til tross for høyere aktivitet i Nordsjøen generelt, forblir utsiktene usikre som følge av det store overhenget av AHTS-er uten arbeid og i opplag, og usikkerhet rundt timingen for oppsvinget i andre regioner. Selskapet har to ankerhåndterere - «Boa Bison» og «Boa Jarl» - som begge ble lagt i opplag etter fullført oppdrag i Russland i fjor høst.Som en del av rederiets restrukturering sommeren 2017 ble det besluttet at disse skipene skulle selges. Det har foreløpig ikke lyktes.