Her er Jan Petter Sisseners favorittaksjer

Ivan Kverme

Investornestor Jan Petter Sisseners Sissener Canopus steg 3,41 prosent i april, ifølge den ferske månedsrapporten.Til sammenligning steg Oslo Børs 2,37 prosent (OBX Index), mens det globale markedet steg 3,37 prosent (MSCI World Index).«Aksjemarkedet var preget av resultatfremleggelse for 1. kvartal. Ved utgangen av april hadde to tredeler av S&P 500 og halvparten av Euro Stoxx 600 selskapene levert resultater, og så langt har brorparten av selskaper levert over forventning. I snitt vokser inntjening per aksje med tre prosent mot fjoråret», heter det i rapporten.Forvalterteamet til Sissener Canopus har brukt april til å redusere markedsrisiko. Gjennomsnittlig aksjevekting i april for Sissener Canopus var 49 prosent. Ved inngangen til april hadde fondet en deltajustert aksjevekt på 57,9 prosent.I investorbrevet for mars het det at «en redusert aksjevekting i fondet er i henhold til forvalterteamets strategi om å gradvis redusere netto aksjevekting inn mot en forventet avklaring på forhandlinger mellom USA og Kina på handel», og aksjevekten ble ytterligere redusert i april og var 46,7 prosent ved utgangen av april.Positive bidragsytereFondets beste bidragsytere til avkastningen i april kommer fra sterk utvikling til forsikrings- og finansselskapene Storebrand og Prudential. Storebrand steg 13,17 prosent (inkludert utbytte) mens UK baserte Prudential steg 12,85 prosent.«Aksjekursen til begge selskapene har hentet seg inn etter en svak utvikling gjennom siste del av 2018, drevet av første kvartals styrkelse av globale finansmarkeder. I tillegg har ekspansiv satsning av forvaltningsdivisjonen til Storebrand ute i Europa bidratt til denne utviklingen», heter det i rapporten.Prudential har ifølge forvalterteamet betydelig eksponering i fremvoksende markeder og det forventer at dette selskapet vil se sterk vekst i årene fremover.Det amerikanske halvlederselskapet Qualcomm var fondets tredje største bidragsyter. Qualcomm steg hele 51 prosent i april på nyheten om at selskapet har kommet til et forlik med Apple på en pågående tvist rundt betaling for Qualcomm’s mobiltelefonteknologi.Posisjonen i Qualcomm ble solgt i april etter aksjekursstyrkelsen.Negative bidragsytereI april var Nokia og Golar LNG fondets mest negative bidragsytere. Aksjekursen til Nokia falt 7,78 prosent i måneden i forbindelse med resultater for 1. kvartal.«Selskapet skuffet på EBIT for kvartalet, men opprettholder forventninger om vekst for året. Investorer er i økende grad urolige for at Nokia ikke skal nå marginforventningene. Vi tror fortsatt at 5G utviklingen til selskapet vil vokse fremover og bidra til solide resultater», heter det.Golar LNG falt 7,35 prosent i april, uten noen sektor eller selskapsspesifikke årsaker til dette.Sisseners største aksjeposter:

  • Storebrand: 8,88 prosent
  • Prudential: 6,63 prosent
  • Royal Dutch Shell: 5,61 prosent
  • Golar LNG: 4,30 prosent
  • Nokia: 4,07 prosent