Her er SalMar-tallene

Skuffet på bunnlinjen og driften, men ga inntektene et større løft enn analytikerne på forhånd hadde spådd.

SalMar melder om et resultat etter skatt på 712,3 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 721,6 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 722 millioner kroner.Resultat per aksje ble 6,38 kroner, mot 6,34 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 6,39 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 851,4 millioner kroner, sammenlignet med 913,4 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 914 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 633,3 millioner kroner, mot 859,8 millioner kroner året før.Operasjonelt driftsresultat var på 806,2 millioner kroner, opp fra 708,1 millioner kroner året før. Forventningen var 871 millioner kroner.EBITDA utgjorde 970,2 millioner kroner, sammenlignet med 829,4 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.963,4 millioner kroner, sammenlignet med 2.531,0 millioner kroner i 1. kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 2.585 millioner kroner.- Vi fortsetter å levere gode finansielle resultater. I perioden økte vi også vår eierandel i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax. Som en industriell eier vil SalMar bidra til en bærekraftig utvikling av oppdrett på Island, sier konsernsjef i SalMar, Olav-Andreas Ervik, i en kommentar.Preget av sykdomSegment Midt-Norge leverte ifølge meldingen et resultat i 1. kvartal som er preget av høyere produksjonskostnader sammenlignet med foregående kvartaler. «Sykdomsutbrudd ved enkelte lokaliteter førte til forsert utslakting med påfølgende høyere produksjonskostnader. I andre kvartal 2019 forventer SalMar et høyere volum og noe lavere kostnader sammenlignet med første kvartal», heter det i meldingen.Også segment Nord-Norge har hatt et høyt slaktevolum i kvartalet.«Resultatet er påvirket av biologiske utfordringer, hvor slakting av fisk fra ILA-sone med krav om ekstratiltak med hensyn til smittevern har økt kostnadene. SalMar forventer et lavere volum og noe lavere kostnader fra segment Nord-Norge i andre kvartal sammenlignet med første kvartal», skriver SalMar.Her er rapporten og presentasjonen.