Hexagon Composites oppdaterer markedet

Flakk Composites, som er heleid av Flakk Gruppen AS, foreslår til aksjonærene å kvitte seg med to enheter, ifølge en børsmelding. Foreslaget inkluderer 25 millioner aksjer i Hexagon Composites. Styreleder Knut Flakk i Hexagon Composites eier 98,7 prosent av aksjene i Flakk Composites.Flakk Composites AS vil bytte navn til Flakk Rollon AS som en del av fisjonen. Etter fisjonen vil Flakk Rollon AS eie 4.340.504 aksjer (2,37 prosent) i Hexagon Composites, Flakk Composites AS (som er anskaffende enhet 1 som vil opprettes) og KF Finans AS (som er anskaffende enhet 2 som vil opprettes) vil bli underlagt Flakk Gruppen AS som heleide datterselskap, vil holde kontrollere 20 og 5 millioner aksjer. Aksjeandelen til Knut Flakk og hans nærstående forblir uendret i Hexagon Composites ASA. Fisjonen forventes å finne sted i begynnelsen av 3. kvartal 2019.