Høyere leieinntekter, men svakere resultat for Olav Thon

Negative verdiendringer svekket resultatet.

Olav Thons Eiendomsselskap fikk et resultat før skatt på 354 millioner kroner i årets første kvartal, ned fra 848 millioner kroner samme kvartal i fjor.Leieinntektene beløp seg til 741 millioner kroner, opp fra 698 millioner kroner i første kvartal 2018.Den kraftige reduksjonen i resultatet skyldes blant annet at verdiendringen på investeringseiendommene var på minus 87 millioner kroner i kvartalet, mens det samme kvartal i fjor var en økning på 51 millioner kroner.I tillegg hadde finansielle instrumenter en negativ verdiendring på 50 millioner kroner, sammenlignet med en verdiøkning på 289 millioner kroner i fjor.Selskapet skriver i rapporten at det forventer gode resultater i tiden fremover.- Konsernets solide markedsposisjon og finansielle stilling antas å bidra til en tilfredsstillende resultatutvikling også i tiden fremover, heter det. Samtidig skriver selskapet at etterspørselen etter næringseiendom ventes å være høy også i 2019.- Etterspørselen etter næringseiendom i Norge er fortsatt høy, men investorenes interesse for kjøpesentereiendom er betydelig redusert. Samlet sett forventes etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt å være høy også i 2019, blant annet som følge av et fortsatt lavt rentenivå.