Hunter Group forhandler om milliardsalg av råoljetankere

Kan ta en lynrask gevinst på 210 millioner kroner. Meglere opererer med betydelig lavere priser enn det Fredlys tankrederi forhandler om.

Det Arne Fredly-kontrollerte tankrederiet Hunter Group er i fremskredne samtaler om å selge to av VLCC-ene selskapet har under bygging til en samlet pris på 196 millioner dollar, eller vel 1,7 milliarder kroner.Det fremgår av en melding fra rederiet onsdag ettermiddag.Prisen på 98 millioner dollar pr. stykk er betydelig høyere enn det Fredly betalte for skipene. Inkludert installering av scrubbere er snittprisen for selskapets åtte VLCC-er rundt 86 millioner dollar. Hvem som har kommet med budet er foreløpig ikke kjent, men dersom salget går i boks gir det en samlet gevinst for Fredly på rundt 24 millioner dollar, eller om lag 210 millioner kroner. Før skipene i det hele tatt har kjent på vannet.Clarksons Platou Securities opererer med resalgpriser for VLCC-nybygg på 93 millioner dollar. Det er riktignok uten scrubber til 2,7 millioner dollar pr. stk. Ved et endelig salg vil nybyggprogrammet som dermed består av seks VLCC-er være fullfinansiert etter at den varslede emisjonen er fullført. Henter 700 mill. For å få den rettede emisjonen som ble varslet tirsdag på plass, har Hunter Group hanket inn en hel armé av meglerhus.Ni nordiske toppmeglere løper rundt for å skaffe pengene, totalt 695,2 millioner kroner. Emisjonskursen er satt til 3,65 kroner, noen få prosent under onsdagens sluttkurs på 3,77 kroner. Indikasjoner fra Fredly og andre nøkkelaksjonærer tilsier at boken er fullt ut dekket, og disse vil bli allokert minst sin pro rata andel.Banklån og tidligere leveringI forbindelse med emisjon opplyses det at selskapet har sikret seg en femårig lånefasilitet fra fire banker på totalt 420 millioner dollar. Rentemarginen er 275 basispunkter.Det er også kommet i stand en avtale med verftet som fremskynder leveringen av skipene med 1-3 måneder, noe som betyr at to av selskapets skip vil være på vannet i september 2019 og to i oktober. - (...) velposisjonert for å dra nytte av effektene fra de kommende IMO 2020-reguleringene. OSM Ship Mangement skal stå for den tekniske håndteringen av skipene som er under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea.Alle skipene leveres, selv etter fremskyndingen, mellom 2019 og 2020 – av Pareto Securities omtalt som «IMO 2020-vinduet» - Vi setter pris på Mr. Fredlys tillit til DSME og vil gjengjelde denne tilliten med den beste kvaliteten, avansert teknologi og tidsnok levering av alle fartøyene i serien, uttalte konsernsjef SL Jung i DSME da rederiet bestilte det åttende fartøyet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også