Hydro: Starter full produksjon dersom dette skjer

Positiv utvikling i Brasil.

Den føderale domstolen i Brasil har i en sivil sak hevet produksjonsforbudet mot Hydros Alunorte-anlegg, men vil inntil videre fortsette å gå for halv maskin. - Det er ikke urimelig å anta at resultatet i den sivilrettslige saken vil bli vurdert inn i den strafferettslige saken. Det er samme dommer som har begge beslutningene, men det er to parallelle prosesser, sier informasjonsdirektør Halvor Molland til TDN Direkt. Ifølge Molland vil produksjonsembargoen på Alunorte i den strafferettslige saken bli vurdert av samme dommer som har hevet produksjonsembargoen i den sivilrettslige saken.Hvis denne også heves vil Alunorte starte full produksjon igjen, skriver nyhetsbyrået. Molland understreker at begge embargoene kom etter initiativ fra Ministerio Publico, som nå har bedt om å få løftet embargoene etter verifisering av studier som fant at det var trygt å gjenoppta produksjonen.«Beslutningen om å løfte produksjonsembargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter en høring 12. April, hvor Ministério Público og Alunorte innga en felles begjæring om å løfte begge produksjonsembargoene», skriver selskapet. Selskapet har også en embargo mot bruk av bauksittrestdeponiet DRS 2, som var ment til å erstatte det gamle deponiet DRS 1. Molland sier ifølge TDN Direkt at selskapet vil starte opp full produksjon selv om embargoen på DRS 2 fortsatt er virksom.Selskapet bruker nå pressfilterteknologien fra det nye deponiet på DRS 1, noe som vil forlenge levetiden. I tillegg vil selskapet se på nye studier av DRS 1-deponiet, med sikte på å verifisere en lengre levetid. Alunorte anslår en gjenværende levetid på 8-18 måneder i DRS1, avhengig av produksjonsvolum.