I dag får Stein Erik Hagen hundrevis av millioner

Orkla betaler ut utbytte dag. For Stein Erik Hagen og hans familie er det snakk om hundrevis av millioner.

13. mars besluttet styret i Orkla at selskapet skulle utbetale et utbytte for 2018 på 2,6 kroner pr. aksje.Dette ble klubbet gjennom på generalforsamlingen 25. april og 26. april gikk aksjen eks utbytte.I dag er dagen da aksjonærene får sine utbytter og for Stein Erik Hagen, med nærtstående, er det samlede utbyttet på temmelig nøyaktig 650 millioner kroner.Totalt utbetaler Orkla et utbytte på knappe 2,65 milliarder kroner, hvorav Folketrygdfondet, som nest største aksjonær, mottar 204 millioner kroner.Orkla hadde et resultat etter skatt i 2018 på 3,35 milliarder kroner.Selskapet la frem regnskapet for 1. kvartal 2019 i dag, og da var resultat etter skatt på 760 millioner kroner, opp fra 710 millioner kroner i samme kvartal i 2018.Så langt i år er aksjen opp 6,2 prosent og Hagen kontrollerer aksjer i Orkla for over 18 milliarder kroner.