Incus Investor selger svensk datter

Kvitter seg med gjeld.

Børs

Incus Investor signerte i dag en salgsavtale med amerikanske Cascade Corporation om salg av aksjene i Scana Steel Booforge AB (SSBAB), går det frem av en børsmelding.SSBAB er en ledende produsent av store truck-gafler og er lokalisert i Karlskoga i Sverige.Cascade Corporation er en global produsent av blant annet utstyr og gafler til gaffeltruck-industrien.Salgssummen er 2,0 millioner dollar, basert på en justert kontant- og gjeldfri balanse. For konsernet ventes salget å gi en resultateffekt tilsvarende tre millioner kroner, og samlet sett en forventet reduksjon i rentebærende gjeld på 38 millioner kroner.Les mer her.

incus investor
scana
sverige
styrk bekkenes
usa