Inkassoselskap faller etter oppdatering

B2Holding vil hente penger i obligasjonsmarkedet og oppdaterer på første kvartal.

Inkassoselskapet B2Holding vurderer å hente penger i obligasjonsmarkedet, og har hyret inn flere aktører til å arrangere en rekke investormøter, opplyses det i en børsmelding.Avhengig av markedsforholdene kan B2Holding komme til å utstede et senior usikret obligasjonslån på minimum 200 millioner euro med ventet rating på BB-/B1 og fem års løpetid.I forbindelse med meldingen kommer B2Holding, der Egil Stenshagen, igjennom Stenshagen Invest AS, er av de største aksjonærene, med en oppdatering på første kvartal.Brutto kontantinnsamling ble på 1.248 millioner kroner, opp fra 775 millioner kroner samme kvartal i fjor. Pareto Securities hadde ventet en kontantinnsamling 1.602 millioner kroner.I løpet av kvartalet kjøpte selskapet porteføljer for 570 millioner kroner, ned 62 prosent fra 1.485 millioner kroner i første kvartal 2018. Her var det ventet 1.000 millioner kroner.Omkring 70 prosent av porteføljekjøpene ble gjort i det nord-europeiske markedet, mens omkring 16 prosent ble ervervet i Polen.- B2Holding opplevde rekordsterk kontantinnsamling og driftskostnadene var på linje med forventningene i første kvartal 2019, skriver selskapet i meldingen. Total brutto forventet gjenværende innsamling (ERC) var på 21.434 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 18.153 millioner kroner i første kvartal 2018.Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en gjeldsgrad på 3,0, ned fra 3,4 samme kvartal i fjor. B2Holding venter at den skal falle videre under 3,0 i løpet av andre kvartal og stabilisere seg der i overskuelig fremtid.Selskapet opplyser videre at det hadde 1,4 milliarder kroner tilgjengelig for investeringer ved utgangen av kvartalet.Hele bransjen har fått hard medfart på børs den siste tiden etter at internrenten på porteføljekjøpene, og dermed marginene, har krympet inn.Basert på inntjeningsestimatet til konsensus for 2019, handles B2Holding på en pris/inntjening-multippel (p/e) på omtrent syv.B2Holding faller i skrivende stund 4,32 prosent til 12,40 kroner på Oslo Børs. Det siste året har aksjen falt over 35 prosent.