Innsidere selger og kjøper i AF Gruppen

Finanssjef lemper ut.

Børs

Primærinnsider og finanssjef Lars Christian Paulsen solgte i dag 16.000 aksjer i AF Gruppen til kurs 161 kroner, går det frem av en børsmelding.Dermed fikk han over 2,57 millioner kroner for aksjene.Paulsen har etter dette 4.002 aksjer og 5.920 opsjoner i AF Gruppen.Storeier økerSamtidig har Constructio AS (nærstående til styremedlem Kristian Holth i AF Gruppen/Constructio) i dag kjøpt 75.362 aksjer til kurs 161 kroner.Constructio la dermed drøyt 12,1 millioner kroner på bordet for aksjene.Ifølge en separat børsmelding eier Constructio etter kjøpet 13.887.144 aksjer i AF Gruppen.I tillegg eier Flygind AS (også nærstående til Kristian Holth) fortsatt 1.021.509 AF-aksjer.Samlet etter kjøpet eier Constructio AS og Flygind AS tilsvarende 14,95 prosent av totalt antall aksjer og stemmerettigheter i AF Gruppen.

af gruppen
innsidekjøp
innsidesalg