Jekker opp laksesektoren - 8 x kjøp

Sulten på laks.

Fearnley Securities hever sitt sektorsyn på laksesektoren til kjøp fra tidligere nøytral, ifølge TDN Direkt som viser til en analyse fra selskapet mandag.Estimatet for lakseprisen i 2019 reduseres ifølge nyhetstjenesten med 0,3 euro per kilo til 6,1 euro per kilo, tilsvarende 58,4 kroner per kilo.«Økte bekymringer for svakere etterspørsel kombinert med økt tilbud fra Norge, Chile og nye vekstinitiativer som landbasert- og offshore oppdrett har påvirket aksjekursene negativt de siste to kvartaler. Fremover venter vi derimot en dempet volumvekst i 2020 og 2021 på rundt tre prosent og ser dagens kursnivåer som attraktive for kjøp», heter det i rapporten.8 x kjøpFearnleys har en kjøpsanbefaling på Bakkafrost, Salmar, Lerøy Seafood, Grieg Seafood, Austevoll Seafood, Norway Royal Salmon og NTS.Mowi får en akkumuler-anbefaling. Tar frem knivenBakkafrost får ifølge nyhetsbyrået kursmålet kuttet til 532 kroner fra tidligere 550. Meglerhuset ser dermed fortsatt en oppside - på over 23 prosent fra dagens nivåer.Videre kutter meglerhuset kursmålet på Salmar og Lerøy Seafood, der Salmar sitt kursmål blir kuttet til 471 kroner fra tidligere 473, mens Lerøy sitt kursmål nå er 77 kroner fra tidligere 83. Grieg Seafood får jekket opp kursmålet til 136 kroner fra tidligere 134, noe som betyr at meglerhuset ser en oppside på nær 36 prosent fra dagens nivåer.Fearnley slanker ifølge TDN Direkt også kursmålet på Austevoll Seafood til 130 kroner fra 138, og meglerhuset øyner med det en oppside på nær 30 prosent. Norway Royal Salmon sitt kursmål kuttes til 240 kroner fra tidligere 244. Aksjen må dermed stige 27 prosent for å innfri kursmålet.