K Line Offshore i Arendal har inngått en avtale om å selge plattform forsyningsskipet (PSV) «KL Arendalfjord», fremgår det av en oversikt fra VesselsValue.«KL Arendalfjord» ble overtatt fra Olympic Shipping i 2008 for 35 millioner dollar, eller om lag 306 millioner kroner med dagens vekslingskurs. Det 2004-bygde skipet har ligget i opplag siden januar 2016, og med et dekksareal på relativt beskjedne 680 kvadratmeter, samt kun DP 1, egner det seg hverken for lengre oppdrag på norsk sokkel eller arbeid utover helt enkle spotoppdrag. e fire siste New World Supply-båtene ble solgt for rundt én million dollarAv PSV-ene er to på lengre kontrakter. «KL Barentsfjord» ble nylig ble sluttet til et oppdrag av Repsol Sinopec Resources med en varighet på inntil ett år, mens «KL Brevikfjord» jobber i Canada.K Line Offshore ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av japanske Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K Line) som er notert på børsen i Tokyo.Les også: Jakter 675 mill. til nytt offshoreeventyr
Kjøpren er Gard Supply i Tønsberg. Prisen er foreløpig ikke kjent. VesselsValue verdsetter imidlertid skipet, som er navngitt «Gardwill», til 1,43 millioner dollar. Det tilsvarer 12,5 millioner kroner. Tilsvarende skip er nylig ble solgt for under én million dollar. Prisene stigerSalget kommer ikke veldig overraskende.Oljeselskapene foretrekker større og nyere fartøy med dekksareal på rundt 1.000 kvadratmeter, DP2 og som har muligheten til å bidra i forbindelse med brannslukking, oljeutslipp, og standby-tjenester.  I tillegg har prisene for PSV-er i annenhåndsmarkedet kommet betydelig opp den seneste tiden.Det reflekteres av transaksjonen i april der d mer enn de to første gikk for i fjor høst.Etterspurte ankerhåndterereEtter salget består K Line-flåten av fire PSV-er, samt to av Norges kraftigste og mest etterspurte ankerhåndterere (AHTS); «KL Sandefjord» og «KL Saltfjord», som begge jobber i Nordsjøens spotmarked.De to siste er i spotmarkedet i Nordsjøen på henholdsvis norsk og britisk side.Petter Nordby står for den daglige ledelsen.