Knuste både forventningene og konkurrentene

Svein Moxnes Harfjeld Co-CEO (t.h.) og Trygve P. Munthe Co-CEO (t.v.) Foto: DHT Holdings

Med rekordhøy spoteksponering feide tankrederiet DHT Holdings konkurrentene av banen i første kvartal.

Tankrederiet, som ledes av duoen Svein Moxnes Harfjeld og Trygve P. Munte, har nå en rendyrket flåte bestående av 27 VLCC-er – Very Large Crude Carrier. Majoriteten seilte i spotmarkedet i første kvartal. Mens skipene på time charter-kontrakter i snitt tjente 33.900 dollar pr. dag, bød spotmarkedet på 35.800 dollar i snitt pr. dag, opplyses det i rederiets førstekvartalsrapport. Ifølge Clarksons Platou Securities var spotratene 2.900 dollar høyere enn det konkurrentene har rapportert om så langt.Den historisk høye spoteksponeringen på 83,5 prosent, ga dermed god uttelling. For et år siden var spoteksponeringen på 70,7 prosent, mens den i fjerde kvartal i fjor var økt til 78,8 prosent. Tradisjonelt har den ligget mellom 40 og 60 prosent.UtbyttefestSammenlignet med første kvartal i fjor, økte de justerte nettoinntektene med 86 prosent til 85,8 millioner dollar. Med et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 64,2 millioner dollar, mot 24 millioner dollar i første kvartal 2018, ble forventningene knust. Clarksons Platou Securities hadde på forhånd forventet justert EBITDA på 58 millioner dollar, mens konsensus lå på 54 millioner dollar.Ifølge meglerhuset skyldes avviket flere inntektsgivende dager enn ventet.Fjorårets førstekvartal bød på et underskudd på 9,2 millioner dollar. I årets tre første måneder ble underskuddet snudd til et overskudd på 17,7 millioner dollar. Pr. aksje ble det 0,16 dollar, eller dobbelt så høyt som ventet.For aksjonærene vanker det dermed et kontantutbytte på totalt 11,4 millioner dollar, eller 0,08 dollar pr. aksje. I tillegg blir det gjort et tilbakekjøp av aksjer for 3,2 millioner dollar. «Kombinasjonen av utbytte og tilbakekjøp for første kvartal 2019 representerer en imponerende annualisert yield på 7,2 prosent», skriver analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities i en oppdatering.Tankrederiets eneste opplysning når det gjelder utsiktene fremover, er at 61 prosent av de tilgjengelige spotdagene hittil i andre kvartal er booket til snittrater på 29.800 dollar pr. dag.Clarksons-analytikerne påpeker at de observerte markedsratene i samme periode er på 19.700 dollar pr. dag.KjempepotensialDHT-aksjen er en av tankaksjene som har gjort det aller best siden årsskiftet med en oppgang på vel 44 prosent i New York. Kursen ligger nå på 5,67 dollar.Både Clarksons og Cleaves mener imidlertid at det er langt igjen til toppen.Cleaves jekker opp sitt kursmål med 40 cent til 7,4 dollar etter onsdagens rapport, mens Clarksons beholder sitt kursmål på 10 dollar. Det tilsvarer en potensiell oppside på 76 prosent.Ettersom alle brikkene er i ferd med å falle på plass for råoljetanksegmentet, toppvalget til Cleaves, konkluderer Hannisdal med at investorene som ønsker å posisjonere seg, begynner å få dårlig tid.


Les også