Komplett Bank hadde et resultat etter skatt på 76,4 millioner kroner i 1. kvartal 2019, opp fra 71,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat pr. aksje var 43 øre (utvannet 40 øre), opp fra 41 øre (utvannet 38 øre) i samme kvartal i 2018.Banken hadde tap på lån på 72,3 milloner kroner, opp fra 46,6 millioner kroner i samme kvartal i fjor (se tabell nederst i artikkelen).Banken hadde ved utgangen av kvartalet lånt ut 8,4 milliarder kroner, opp fra 6,25 milliarder på samme tid i fjor og opp knappe 100 millioner kroner fra årsskiftetNetto renteinntekter var 264,1 millioner kroner, opp fra 207,5 millioner kroner i 1. kvartal 2018.