Konsberg Gruppen fullfører oppkjøp

Er i mål med oppkjøpet av Aerospace Industrial Maintenance Norway.

Kongsberg Defence & Aerospace, et datterselskap av Kongsberg Gruppen, har onsdag fullført oppkjøpet av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM), ifølge en melding.Kongsberg Gruppen annonserte i desember 2018 en avtale med Forsvarsdepartementet om å kjøpe AIM, er det norske forsvarets virksomhet for vedlikehold, reparasjoner og ettersyn av fly og helikoptre.Kongsberg Gruppen har i dag også fullført avtalen med Patria om delt eierskap. Kongsberg Gruppen er majoritetseier med 50,1 prosent, mens Patria eier 49,9 prosent av aksjene i AIM. Partene har blitt enige om en verdi på AIM satt til MNOK 151, på en kontant- og gjeldfri basis og med arbeidskapital på et avtalt nivå. Verdien reflekterer blant annet en forpliktelse for AIM å investere om lag MNOK 540 i den nye F-35 , skriver Kongsberg. - Oppkjøpet et viktig skritt i konsolideringen av norsk industris kompetanse og kapasitet på vedlikehold av militære fly og helikoptre. Det vil også styrke Kongsberg Gruppens rolle som en strategisk partner for det norske forsvaret i fremtiden, både som leverandør av materiell og på vedlikehold, het er det i meldingen.