Konsernledelsen eier DNB-aksjer for over 70 mill.

Mer enn halvparten tilhører sjefen for bankens meglerhus.

DNB-styret besluttet 11. april at ansatte i DNB ASA skal tilbys aksjer med en rabatt på 20 prosent (opptil 14 500 kroner per ansatt).Tirsdagen ble tildelingen foretatt til en brutto pris per aksje på 153,2472 kroner, ifølge en børsmelding. Hele konserledelsen benyttet seg av tilbudet i større eller mindre grad, viser en fersk oversikt. Den samme oversikten viser også at bankens ledelse er svært tungt eksponert mot sin egen arbeidsplass.Samlet sitter den 13-personer store konsernledesen på 463.351 aksjer verdt vel 71,1 millioner kroner basert på tirsdagens sluttkurs.Mer enn halvparten tilhører DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid som eier 240.577 DNB-aksjer med en verdi på 36,9 millioner kroner.Konsernsjef Rune Bjerke eier 66.910 aksjer som nå er verdt 10,3 millioner kroner, mens finansdirektør Kjerstin Braathen sitter med DNB-aksjer for rett i underkant av fem millioner kroner.Siden nyttår har DNB-aksjen gitt en avkastning på rett i underkant av 17 prosent. Bankens markedsverdi er på nær 244 milliarder kroner.