Konsumprisene innfrir i USA

Kjerneinflasjonen stiger som ventet.

Amerikanernes private inntekter 0,5 steg prosent i april, mens forbruket var opp 0,3 prosent, viser tall fra USAs statistikkmyndigheter fredag.Ifølge Marketwatch lå konsensus på 0,3 og 0,2 prosent oppgang for hhv. inntekter og forbruk.Forbruket utgjør mer enn 2/3 av økonomisk aktivitet i USA.Kjerne-PCE (personal consumption expenditures) - Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 0,2 prosent i april og 1,6 prosent på årsbasis. Konsensus pekte på forhånd mot 0,2 og 1,6 prosent oppgang på hhv. måneds- og årsbasis.Kjerne-PCE-indeksen måler prisene forbrukere betaler for varer og tjenester, eksklusive volatiliteten fra bevegelser i mat- og energipriser. Hensikten er å få uttrykt den underliggende inflasjonstrenden.Federal Reserve har et inflasjonsmål på 2,0 prosent.Les mer her.