Kontraktsfest i Nordsjøen for Dof Subsea

Offshorerederiet melder om både kontrakter og rammeavtaler som sysselsetter tre fartøy.

Dof Subsea melder torsdag at rederiet har sikret flere nye kontrakter i forbindelse med prosjekter som skal gjennomføres i Nordsjøen de neste månedene.Det opplyses at kontraktene er tildelt av nøkkelkunder i både Storbritannia og Norge, og involverer en rekke aktiviteter fra havbunnskartlegging til inspeksjonstjenester.«Skandi Skansen», «Geosund» and «Skandi Hera» skal benyttes til arbeidet.I tillegg har selskapet nylig fått tre rammeavtale for inspeksjon- reparasjon- og vedlikehold- (IRM) og undersøkelsestjenester..De samlede inntektene fra de tildelte kontraktene anslås til rundt 80 millioner kroner fordelt på rundt 100 fartøydager.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også