Kraftig resultatfall for Statkraft

Statkraft mer enn halverte resultatet i første kvartal 2019.

Børs

Statkraft melder om et resultat etter skatt på 4.752 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 10.282 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 7.301 millioner kroner, sammenlignet med 12.971 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 6.243 millioner kroner, mot 7.044 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 14.488 millioner kroner, sammenlignet med 16.191 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 46,8 EUR/MWh, en økning på 21 prosent sammenlignet med første kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 16,1 TWh, en nedgang på 4,9 TWh fra det rekordhøye nivået i samme kvartal i fjor.- Vi er veldig fornøyde med det solide kvartalsresultatet som gjenspeiler god drift og et betydelig bidrag fra norske og internasjonale markedsaktiviteter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en melding. Her er rapporten og presentasjonen

statkraft
Nyheter
Børs