Kraftig resultatforbedring for Jotun

Mallingsprodusenten merker betydelig bedring innen skipsbygging og offshore. Det bidrar til å gi inntektene et solid løft.

Den norske malingsprodusenten Jotun økte salget av maling og pulverprodukter med hele ti prosent i årets fire første måneder sammenlignet med fjoråret.Totalt innbrakte salget 6,3 milliarder kroner, ifølge en pressmelding der malingen, eller blekket, så vidt har rukket å tørke.Ifølge Jotun var økt salg av rusthindrende maling den viktigste bidragsyteren til omsetningsøkningen. I tillegg oppnådde selskapet høyere priser i alle segmenter.Et annet bidrag kom fra økt salg av skipsmaling, som det i en lengre periode har vært lav etterspørsel etter. - Etter en lengre periode med svært krevende markedsforhold innen skipsbygging og offshore, ser vi nå en markant bedring. Jotun er en av verdens ledende leverandører av maling til disse markedene, og den globale oppgangen påvirker derfor Jotun positivt, sier konsernsjef Morten Fon i meldingen.Han venter at veksten bare vil fortsette utover året ettersom aktiviteten både innen nybygg av skip og i offshoresektoren forventes å øke videre. Mens omsetningen økte med nær 10 prosent, økte driftsresultatet med nesten 50 prosent til 851 millioner kroner. Før skatt endte resultatet på 792 millioner kroner, etter en økning på 70 prosent.  - Vi får nå betalt for jobben som er gjort med å kontrollere kostnader og kompensere for høye råvarepriser, sier Fon.Han påpeker imidlertid at usikkerhet knyttet til utviklingen i råvareprisene gjør at de må fortsette å passe på kostnadene.Nytt hovedkontorI første tertial har Jotun investert 481 millioner kroner i eiendom og immaterelle eiendeler.Det er mer enn en dobling fra året før da investeringene beløp seg til 218 millioner kroner. De største investeringene er ifølge selskapet knyttet til byggingen av nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.I tillegg har selskapet fortsatt å investere i økt kapasit i Egypt og Vietnam.Jotun-konsernet er til stede på alle kontinenter og representert i mer enn 100 land.